Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen ordnar värdetransporter i Stockholms skärgård

Sedlar och mynt

Länsstyrelsen har inför sommarsäsongen säkerställt att dagskassor från butiker och andra näringsidkare kommer att hämtas på ett 10-tal öar i Stockholms skärgård. Syftet med värdetransporterna är att underlätta för skärgårdens företagare då omkring 80 procent av årets affärer är koncentrerade till några få hektiska veckor på sommaren.

Årets säsong har startat tidigare än vanligt i och med att många fritidsboende har flyttat ut till sina landställen med anledning av covid-19.

– Just denna sommarsäsong är mycket speciell. Vi befinner oss i en pandemi som gör det svårt att förutspå hur besöksnäringen kommer att påverkas och således även kontantmängderna. Därför känns det bra att kunna bidra till trygghet i växel- och deponifrågan, säger Tereze Säll Patwary, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm.

Att deponera dagskassor och hämta växel är ofta mycket tidskrävande för skärgårdens företagare då det innebär långa resor med byten till närmaste bankkontor på fastlandet. Ibland krävs det besök på två olika kontor, ett för att deponera dagskassan och ett för att hämta växel. Det är heller inte ovanligt att det inte går någon båt tillbaka på eftermiddagen och då blir det övernattning på fastlandet. Dessutom är det en risk i sig att resa med stora mängder kontanter, något som också kan kännas otryggt.

– Med anledning av coronapandemin är det i år extra viktigt att Länsstyrelsen bidrar med insatser som underlättar för företagarna. Just denna insats minimerar även resandet vilket också är av betydelse i rådande situation, säger Anna Conzen, tillväxtdirektör på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen Stockholm har sedan 2009 haft i uppdrag att bevaka och rapportera tillgången till grundläggande betaltjänster och vid behov genomföra insatser. Grundläggande betaltjänster står för att personer ska kunna betala sina räkningar och ta ut kontanter oavsett var i länet man bor. Företag och föreningar ska även kunna deponera sina dagskassor.

Kontakt