Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inget traditionellt Valborgsfirande i år

Pressträff, Länsstyrelsen Stockholms länsöverdirektör Johan von Sydow, inrikesminister Mikael Damberg, Per Engström, kommenderingschef för den nationella särskilda händelsen corona vid polisen

Länsstyrelsen Stockholms länsöverdirektör Johan von Sydow, inrikesminister Mikael Damberg och Per Engström, kommenderingschef för den nationella särskilda händelsen corona vid polisen deltog under en pressträff på måndagen. Foto: Jonas Johansson

Alla måste fortsätta ta ansvar för att minska smittspridningen av coronaviruset – det gäller även inför stundande Valborgshelg. Med anledning av det höll inrikesminister Mikael Damberg en pressträff på måndagen. Länsstyrelsen Stockholms länsöverdirektör Johan von Sydow medverkade och pratade om länsstyrelsernas regionala områdesansvar och rådande risk för markbränder.

Det blir inte en vanlig Valborgsmässoafton i år. Förbudet om allmänna sammankomster med över 50 personer gäller även utomhus och innebär därför att det inte blir några större Valborgsfiranden. Det konstaterade inrikesministern vid måndagens pressträff där även länsöverdirektör Johan von Sydow och Per Engström, kommenderingschef för den nationella särskilda händelsen corona vid polisen deltog.

Johan von Sydow pratade utifrån Länsstyrelsens regionala områdesansvar när det inträffar kriser och den nationella samordningen mellan landets 21 länsstyrelser. I Stockholms län sker en kraftsamling inför Valborgshelgen där alla länets samverkande aktörer samarbetar i syfte att dämpa smittspridning enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. För faran är inte över, betonar länsöverdirektören:

– Håll i, håll ut, håll avstånd – för att smittspridningen inte ska ta ny fart.

Länsöverdirektören redogjorde också för att det just nu är torrt i skog och mark och att risken för markbränder är stor – något att ha i åtanke inför Valborg. Riskerna för mark- och gräsbränder varierar stort i landet, i några delar råder redan eldningsförbud. I Stockholms län har räddningstjänsterna gått ut med en avrådan gällande eldning, dessutom har vissa Stockholmskommuner eldningsförbud på grund av miljöskäl.

Länsstyrelserna har rätt att fatta beslut om lokala och regionala eldningsförbud. I Stockholms län har vi regelbundna avstämningar med räddningstjänsterna och gör nya bedömningar allt eftersom.

– Även att elda när det inte råder eldningsförbud är förknippat med ett väldigt stort ansvar. Man behöver helt enkelt ta ett personligt ansvar och tänka igenom vad konsekvenserna blir av att elda i skog och mark, även om det inte råder ett formellt beslut, säger Johan von Sydow.

Håll koll på vilka regler som gäller i din kommun via kommunens webbplats. Om Länsstyrelsen beslutar om eldningsförbud informerar vi om det på vår webbplats och via media.

Se presskonferensen på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Om eldningsförbud

Elda säkert i naturen

Länsstyrelsens arbete med regional krishantering

Kontakt