Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gemensam inriktning för att minska smittspridningen av covid-19

För att inte riskera att förvärra smittspridningen är det nu avgörande att alla har uthållighet och följer de rekommendationer som expertmyndigheterna ger oss. Länsstyrelsen Stockholm har tillsammans med länets kommuner, Region Stockholm och andra aktörer i länet tagit beslut om en gemensam regional inriktning för att på ett samlat sätt möta det behovet och minska smittspridningen.

Stockholms län är i ett mycket ansträngt läge med anledning av coronavirusets spridning. För att sjukvården och övriga delar av samhället ska kunna hantera rådande kris på bästa sätt är det av absolut största vikt att alla följer myndigheternas rekommendationer – till exempel att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer.

Inom ramen för Samverkan Stockholmregionen samverkar knappt 40 aktörer – däribland Länsstyrelsen, länets 26 kommuner, Region Stockholm och Polisen – proaktivt för att samhällets rekommendationer efterlevs. Vi bedriver även aktiv och riktad kommunikation i syfte att skapa goda förutsättningar för den enskilde och verksamhetsutövare att ta sitt ansvar att minska smittspridningen.

Detta gör vi genom att

  • alla länets kommuner genomför tillsyn på restauranger och serveringar, utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av Covid-19 på restauranger och caféer m.m.
  • Region Stockholm och Smittskydd Stockholm är aktiva i sina bedömningar och beslut utifrån kommunernas tillsyn
  • Polisen följer upp allmänna sammankomster och offentliga tillställningar utifrån regeringens förordning och efterföljande ändring av ordningslagen
  • kollektivtrafiken kör med maximal kapacitet så långt det är möjligt med de förstärkningar som krävs, då det fortfarande är av högsta vikt att bara de som verkligen måste resa kollektivt gör så för att minska smittspridningen
  • varje aktör kommunicerar aktivt inom eget uppdrag, både generellt och praktiskt ute i verksamhet och på allmän plats, om vikten av att hålla avstånd och att vara uthållig i situationen.

– Vi lever mitt i krisen och som medborgare får vi inte ryckas med och tro att det är som vanligt igen. Det är inte som vanligt, vi måste göra avkall på sådant vi vanligtvis gör för att kunna hantera den här situationen. Vi måste alla ta hänsyn till varandra och fortsätta följa de rekommendationer som inte minst Folkhälsomyndigheten ger oss, säger Stockholms läns landshövding Sven-Erik Österberg.

– Är det så att det inte fungerar i Stockholms län, att rekommendationer och regler inte efterlevs, då är aktörerna i länet beredda att agera för att sätta in ytterligare åtgärder, fortsätter han.

Stockholms län sex veckor in i pandemin

Den 23 april höll Länsstyrelsen, Region Stockholm, Stockholms stad, Södertälje kommun och Polisen i region Stockholm en gemensam pressträff med anledning av rådande pandemis konsekvenser i Stockholms län.

Se pressträffen via Youtube.länk till annan webbplats

Se pressträffen med teckentolkning på SVTlänk till annan webbplats

Kontakt