Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Förskolebarn på rad.

MSB har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som kan få omsorg om det framöver skulle bli ett beslut om stängning av förskolor eller skolor med anledning av covid-19.

Föreskriften gäller vårdnadshavare vars arbetsinsats bedöms nödvändig för att upprätthålla de samhällsviktig verksamheter som beskrivs i föreskriften.

På MSB:s webbplats finns information som riktar sig till vårdnadshavare, arbets- eller uppdragsgivare samt kommuner och andra omsorgs- och skolhuvudmän.

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt