Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kraftsamling för näringslivet med anledning av coronaviruset

Landshövding Sven-Erik Österberg, finansregionråd Irene Svenonius och tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd Gustav Hemming

Landshövding Sven-Erik Österberg, finansregionråd Irene Svenonius och tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd Gustav Hemming.

Måndagen den 23 mars bjöd Länsstyrelsen och Region Stockholm in till ett webbmöte för regional kraftsamling med anledning av coronapandemins påverkan på näringslivet. Näringsliv, branschorganisationer och företagsfrämjande aktörer berättade om den svåra situationen som råder.

Landshövding Sven-Erik Österberg, finansregionråd Irene Svenonius och tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd Gustav Hemming lyssnade under webbmötet till representanter från Företagarna, Scania, Visita, STING, ALMI Stockholm Sörmland, Tillväxtverket och Stockholms Handelskammare.

Länsstyrelsen följer noga coronavirusets påverkan på näringslivet och utvecklingen av den regionala arbetsmarknaden samt håller regeringen informerad om rådande situation.

Kontakt