Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Välj att sluta utökar telefontiderna

Från och med måndag den 23 mars utökar Välj att sluta telefontiderna med kvällsöppet på både måndagar och onsdagar. Orsaken är en förväntad ökning av antal samtal, vilket befaras bli effekten av att familjer och relationer utsätts för ökad press när hela hushåll är satta i karantän på grund av coronaviruset och vardagen är allt annat än normal.

Nu slår kvinnoorganisationer världen över larm om att en ökning av våld i hemmen är att vänta som en konsekvens av att familjer är satta i karantän.

Från Kina kommer rapporter om att våld i nära relation tredubblades när städer sattes i karantän. 90 procent av fallen som rör våld i nära relationer i januari månad har ett direkt samband med coronaviruset, enligt den kinesiska tidningen Sixth Tone. I Sverige varnar både polis och kvinnoorganisationer för att våldet i nära relationer riskerar att öka.

– Vi vågar inte vänta på en ökning, vi vill vara redo när den kommer och man ber om vår hjälp, säger Ulf Calvert psykolog vid Manscentrum och operativt ansvarig för Välj att sluta.

– Än så länge har vi inte märkt någon ökning, men vi vet av erfarenhet att när den första ”chocken” över en ny situation lagt sig, är risken mycket stor att det negativa beteendet förstärks, förklarar Ulf Calvert.

De nya utökade öppettiderna

  • Måndag 8:30 till 20:00
  • Tisdag 08.30 till 16.00
  • Onsdag 08.30 till 20.00
  • Torsdag och fredag 08.30 till 16.00

Övriga tider kan man lämna uppgifter i telefonsvarare om man vill bli uppringd.

Sedan starten februari 2019 har närmare 700 personer ringt telefonlinjen Välj att sluta för att få hjälp att bryta ett våldsamt beteende mot en partner eller för att få reda på mer om telefonlinjens verksamhet.

– Orsaken till att någon söker hjälp är inte sällan att man står inför ett ultimatum, att söka hjälp eller bli lämnad, säger Ulf Calvert psykolog vid Manscentrum och operativt ansvarig för Välj att sluta. Ungefär vart femtesamtal är från en kvinna som söker hjälp för ett våldsamt beteende.

– Oavsett vem som utövar våldet är det ett stort problem som behöver tas omhand. Men vi vet att det går att förebygga fortsatt våld. Nyckeln är att komma i behandling tidigt, säger Christina Ericson utvecklingsledare mot våld i nära relationer vid Länsstyrelsen i Stockholm.

Välj att sluta är ett pilotprojekt som drivs av Länsstyrelsen Stockholm i samarbete med Manscentrum och med stöd av Länsstyrelsen Skåne och är den första telefonlinjen i Sverige som riktar sig till den som riskerar att skada någon i en nära relation. Sedan 2004 finns en liknande telefonlinje i Storbritannien som varit en källa till inspiration och som bidragit med kunskap och erfarenhet.

I samband med ett samtal till Välj att sluta uppmanas den som söker hjälp att kontakta sin hemkommun för fortsatt hjälp och stöd. Av sammanlagt 59 kommuner i Stockholms och Skåne län erbjuder 47 stycken särskilt utformat stöd eller behandling, antingen i egen regi eller i samverkan med andra kommuner eller organisationer. Övriga kommuner bistår med hjälp inom den ordinarie verksamheten.

Kontakt

Telefonnumret till Välja att sluta är 020-555 666

valjattsluta.se Länk till annan webbplats. finns information om var man kan vända sig för att få hjälp att ändra ett våldsamt beteende.

Christina Ericson, utvecklingsledare mot våld i nära relationer vid Länsstyrelsen i Stockholm
010-223 13 90, christina.ericson@lansstyrelsen.se

Ulf Calvert, psykolog och operativt ansvarig Välj att sluta
070-253 00 83 ulf@manscentrum.se

Kontakt