Publiceringsdatum: 20 mars 2020

Miljöfarlig verksamhet, Sigtuna Återvinning AB, Sigtuna kommun

Sigtuna Återvinning AB har till Miljöprövningsdelegationen
inom Länsstyrelsen i Stockholms län lämnat in en prövotidsredovisning, U2, i enlighet med beslut om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken för Brista
avfallsanläggning på fastigheterna Norrsunda-Brista 2:8 och 2:9 i Sigtuna kommun.

Prövotidsredovisningen omfattar utredning av skydd mot spridning av släckvatten samt förslag till slutliga villkor avseende släckvattenhantering.

Prövotidsredovisningen finns tillgänglig hos Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66 i Stockholm och hos Miljöförvaltningen, Södergatan 20 i Märsta.

Eventuellt yttrande ska ha kommit in senast den 24 april 2020 till:

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Eller via e-post: stockholm@lansstyrelsen.se 

Ange diarienummer 46180-2019.

Kontakt