Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bostadsmarknadsenkäten 2020

Varje år besvarar länets kommuner Bostadsmarknadsenkäten. Syftet med enkäten är att få en överblick över den aktuella situationen på bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tid samt att bidra med underlag för bedöm­ningar av kommande utveckling. Under 2020 är det möjligt att bygga 22 000 bostäder. För 2021 pekar siffrorna på 24 000 möjliga bostäder.

I årets bostadsmarknadsenkät kan vi se att alla kommuner uppger att det har brist på bostäder i kommunen som helhet. Täby har dock valt att inte besvara frågan. Alla kommuner utom Sundbyberg räknar med att bristen kvarstår om tre år. Kommunerna bedömer att det finns brist på flera/alla storlekar på bostäder.

I enkäten ombeds kommunerna också att utifrån förutbestämda alternativ välja tre faktorer som enligt deras bedömning begränsar bostadsbyggandet. Likt svaren i förra årets enkät är hårda lånevillkor för privatpersoner den enskilt största faktorn som begränsar bostadsbyggandet. Därefter följer hårda lånevillkor för privatpersoner och för byggherrar samt konflikter med statliga intressen enligt miljöbalken. Det sistnämnda är ett alternativ som inte givits tidigare år.

- Skillnaden mellan utbudet av bostäder som byggs och människors möjlighet att efterfråga dessa bostäder är stor och riskerar att bli ännu större. Men med tanke på vad som händer här och i omvärlden just nu skulle jag bli förvånad om det under året byggs mer än hälften av det som anges vara möjligt säger Nanny Andersson Sahlin som är utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm.

I Länsstyrelsens analys av bostadsmarknaden som presenteras i rapporten Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholm län 2020 fördjupar vi oss i enkätens uppgifter. Rapporten kommer i juni i år.

Här kan du läsa Bostadsmarknadsenkäten 2020

Kontakt