Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Svagare konjunktur i huvudstadsregionen

Diagram: ungdomsarbetslösheten i Stockholms län och övriga riket, procent

Ungdomsarbetslösheten i Stockholms län och övriga riket, procent. Källa: SCB/AKU.

De övergripande ekonomiska indikatorerna visar att såväl riket som huvudstadsregionen befinner sig i ett läge med sjunkande ekonomisk aktivitet. I Stockholms län har tidigare års starka utveckling på arbetsmarknaden – särskilt när det gäller sysselsättnings­utvecklingen – bromsat in. Det visar den senaste utgåvan av ”Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi” som täcker in det fjärde kvartalet 2019.

– Efter en längre tids god konjunktur har utvecklingen stannat av. Det syns bland annat när man studerar omsättningen i näringslivet och utvecklingen av lönesumman, säger analyschef Per Bark.

Förändringarna på ett års sikt är dock överlag små. Antalet sysselsatta i Stockholms län, som utgör en fjärdedel av Sveriges sammanlagda arbetsmarknad, uppgick till 1 275 000 personer. Det innebär en sysselsättningsandel på 72,4 procent. Arbetslösheten beräknas till 5,8 procent jämfört med 5,4 procent under det fjärde kvartalet 2018.

– Samtidigt ser vi att varselintensiteten ökar och att antalet sysselsatta inte utvecklas i samma takt som tidigare.

– Nedgången är dock måttlig, sysselsättningen bland utrikes födda utvecklas exempelvis positivt. På ett år har antalet sysselsatta i gruppen ökat med 22 500 personer, säger Per Bark.

Rapporten visar bland annat:

  • Sysselsättningen beräknas till 72,4 procent jämfört med 72,2 procent 2018.
  • Antalet sysselsatta utrikes födda ökar med 22 500 personer på ett års sikt.
  • Antalet arbetslösa räknas till 78 400 personer vilket motsvarar en arbetslöshet på 5,8 procent.
  • Under året varslades omkring 21 000 personer om uppsägning i Stockholms län. Det är en ökning på 83 procent jämfört med 2018. Ökningen är högre i Stockholm än i övriga riket.
  • Det outnyttjade arbetskraftsutbudet uppgår till 175 000 personer. Det är personer vars fulla utbud inte tas tillvara av arbetsmarknaden.
  • Täby och Danderyd har lägst arbetslöshet bland länets kommuner.

Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi, fjärde kvartalet 2019 Pdf, 518.7 kB.

Kontakt