Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Svartsjuka är inte romantiskt

För fjärde året i rad genomförs kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt.
-Vi vill väcka eftertanke hos unga och få dem att fundera över hur deras relationer ser ut och vad som kännetecknar en bra relation. Vi vill också bredda kunskapen hos vuxna när det gäller våld i ungas relationer, säger Linnéa Björk, Länsstyrelsen Västra Götaland. Kampanjen pågår under februari och mars månad.

- Ungdomar är en särskilt utsatt grupp, därför är det viktigt att uppmärksamma våld i ungas partnerrelationer. Det handlar dels om att förebygga våld men också om att identifiera den som blir utsatt och den som utsätter. Genom kampanjen vill vi erbjuda dem det stöd de behöver för att förändra sin situation, säger Linnéa Björk.

Stödmaterial till hjälp

För att förebygga våld och öka kunskapen finns nu ett stödmaterial med fokus på killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Materialet är till för vuxna som på något sätt möter unga, exempelvis lärare, ungdomsledare inom idrottsrörelsen eller i andra delar av civilsamhället. Syftet med materialet är att skapa samtal om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer.

- Det handlar om att öka ungas kunskaper om vad som är en bra relation och vad våld är. Men även vuxna runtomkring unga behöver förstå vad det handlar om, ta sitt ansvar och tydligt markera att våld under inga omständigheter är okej eller ursäktat, säger Linnéa Björk.

I kampanjen ingår även tryckt och digitalt material i form av planscher och visitkort, som går att beställa kostnadsfritt. Materialet riktar sig dels till unga för att informera om var de kan vända sig för att få råd och stöd och dels till yrkesverksamma som möter målgruppen. Både stödmaterial och informationsmaterial kommer att spridas nationellt.

I år står Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se bakom kampanjen.

Läs mer

Länsstyrelsens arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, Regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Ungarelationer.se – nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer Länk till annan webbplats.

Till ungarelationer.se kan unga mellan 15–20 år vända sig oavsett om de blir utsatta för våld, är den som utsätter någon annan eller är kompis till våldsutsatt och/eller utövare.

Kontakt