Publiceringsdatum: 8 januari 2020

Senast uppdaterad: onsdag 8 januari, 00.01

Beslut om bildande av Prästskatens naturreservat

Länsstyrelsen i Stockholms län har den 16 december 2019 fattat beslut om bildande av Prästskatens naturreservat. Beslutet berör del av fastigheten Häverö-Norrby 6:1.

Kontakt