Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om bildande av Långholmen-Käringö naturreservat

Länsstyrelsen i Stockholms län har den 16 december 2019 fattat beslut om bildande av Långholmen-Käringö naturreservat. Beslutet berör del av fastigheten Vätö Prästgård 1:1.

Kontakt