Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efter restaureringen – S:t Per åter öppnad för besök

Länsstyrelsen har bidragit med 3,8 miljoner kronor till underhållsarbetet av Sigtunas medeltida kyrkoruin Sankt Per. Efter att ha varit avspärrad i flera år på grund av rasrisk är ruinen nu återigen öppnad för besökare.

Inom ramen för Länsstyrelsens ruinprojekt har bidrag lämnats till restaurering av tre ruiner i länet. Tidigare år har borgruinen Täljehus i Södertälje och kyrkoruinen S:t Olof i Sigtuna restaurerats. Med årets arbete på S:t Per har projektet slutförts.

Restaureringen av S:t Per har genomförts på uppdrag av Länsstyrelsen och i samarbete med Sigtuna kommun och fastighetsägaren Sigtuna församling. Åtgärderna har finansierats genom bidrag från Länsstyrelsen på 3,8 miljoner kronor samt en medfinansiering av församlingen och kommunen.

Ruinerna är fornlämningar som skyddas enligt kulturmiljölagen. Inga åtgärder får därför göras utan tillstånd från Länsstyrelsen.

S:t Pers kyrkoruin är byggd i gråsten och kalkbruk i så kallad skalmursteknik. Eftersom ruiner saknar tak uppstår problem med vatteninträngning i murarna, som kan leda till att fogar spricker och stenar lossnar. Vid underhållsarbetet har löst och skadat material tagits bort, sprickor lagats och fogar fyllts i med nytt kalkbruk. Murkrön och valv har avtäckts och sprickor säkrats med band av rostfritt stål och ankarjärnsförsedda stag.

S:t Per är en av Sveriges äldsta kyrkoruiner och är av nationell betydelse. De äldsta delarna av S:t Per antas vara byggda i början av 1100-talet under en period då Sigtuna var biskopssäte. Kyrkan övergavs i samband med reformationen på 1520-talet och har stått som ruin sedan 1600-talet.

Kyrkoruinen är en symbol för det medeltida Sigtuna, en av Sveriges äldsta städer. Ruinen är en betydelsefull silhuett för Sigtuna och har ett högt miljöskapande värde. Den är ett viktigt besöksmål för Sigtuna, även för internationella besökare.

– Dessutom kan ruinen ge framtida forskare nya kunskaper om den tidiga kyrkobyggnaden. Det är därför glädjande att ruinen är säkrad och åter öppen för besökare, säger Heléne Hyrefelt Dahlström, antikvarie på Länsstyrelsen.

Kontakt