Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ta med civilkuraget på semestern – och bidra till att stoppa sexuell exploatering av barn

Den som under utlandssemestern ser eller misstänker att barn utnyttjas sexuellt kan vända sig till svenska polisen med tips. I kampanjen Resekurage vill flera myndigheter, däribland Länsstyrelsen, informera om sexuell exploatering av barn och uppmana semesterfirare att ta med sig sitt civilkurage på resan genom att tipsa polisen när de ser något misstänkt.

Människohandel och sexuell exploatering av barn förekommer överallt. Men i vissa länder är barn mer utsatta, till exempel på grund av fattigdom och bristande rättigheter. Eftersom många svenskar semestrar i de här länderna vill kampanjen Resekurage öka medvetenheten om sexuell exploatering och ge en uppmaning om att vi alla ska ta ansvar för barns rättigheter var vi än befinner oss.

Den som bevittnar eller misstänker att ett barn utnyttjas sexuellt eller exploateras på annat sätt ska tipsa polisen. Varje vittnesmål är värdefullt för att polisen genom nationella och internationella samarbeten ska kunna skapa en helhetsbild.

– Den som ser något kan tipsa polisen på den lokala orten. Men man kan också höra av sig till den svenska polisen, där det finns en grupp som arbetar mot sexuella övergrepp mot barn utomlands. Alla iakttagelser och tips är värdefulla och kan i förlängningen bidra till att stoppa fler övergrepp. På resekurage.se får du mer information om sexuell exploatering av barn, där finns också en länk till polisens webbsida där du kan lämna ett skriftligt tips, säger Petra Tammert Seidefors, som är utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm.

Länsstyrelserna medverkar i kampanjen Resekurage tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel, Polisen, Childhood Foundation och Ecpat. Resekurage lanserades 2014 och grundar sig på ett uppdrag från regeringen, med syfte att informera allmänheten om förekomsten av sexuell exploatering av barn i samband med turism och resande. Uppdraget har nu blivit ett långsiktigt projekt för att etablera kunskap kring frågan och hur man kan vara en del av lösningen.

Mer information på Resekurages webbsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Petra Tammert Seidefors

Utvecklingsledare