Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stort gensvar för telefonlinje mot våld i nära relationer

Sedan starten 4 februari har närmare 500 personer ringt telefonlinjen Välj att sluta för att få hjälp att bryta ett våldsamt beteende mot sin familj, mot nära anhöriga eller för att få reda på mer om vilket stöd som finns.

Välj att sluta är ett pilotprojekt som drivs av Länsstyrelsen Stockholm i samarbete med Manscentrum och med stöd av Länsstyrelsen Skåne. Människor som utövar våld, eller som riskerar att utöva våld i en nära relation, kan ringa Välj att slutas telefonlinje för att få stöd och råd om behandlingar som erbjuds i deras kommun. Telefonlinjen riktar sig under pilotprojektet till personer som bor i Stockholms län eller Skåne län. Av dem som ringer är majoriteten män, men även kvinnor ringer.

– Orsaken till att någon söker hjälp är inte sällan att personen står inför ett ultimatum, att söka hjälp eller att bli lämnad. Ungefär vart femte samtal är från en kvinna som söker hjälp för sitt våldsamma beteende, säger Ulf Calvert, psykolog vid Manscentrum och operativt ansvarig för Välj att sluta.

– Oavsett vem som utövar våldet är det ett stort problem som behöver tas omhand. Det går att förebygga våldet. Nyckeln är att komma i behandling tidigt, säger Christina Ericson, utvecklingsledare mot våld i nära relationer vid Länsstyrelsen i Stockholm.
Välj att sluta är den första telefonlinjen i Sverige som riktar sig till dem som riskerar att skada någon i en nära relation. I Storbritannien finns sedan 2004 en liknande telefonlinje som varit en källa till inspiration och som även bidragit med kunskap och erfarenheter.

– Vi visste att det fanns ett behov av stöd till de som riskerar att utöva våld mot någon i sin närhet och vi förstod att en telefonlinje med utbildad personal skulle kunna hjälpa dem. Och gensvaret är riktigt bra, särskilt med tanke på att vi idag bara finns i två län, säger Christina Ericson.

Den som söker hjälp via Välj att sluta blir uppmanad att kontakta sin hemkommun för fortsatt hjälp och stöd. Av sammanlagt 59 kommuner i Stockholms och Skåne län erbjuder 47 särskilt utformat stöd eller behandling, antingen i egen regi eller i samverkan med andra kommuner eller organisationer. Övriga kommuner bistår med hjälp genom den ordinarie verksamheten.

  • Telefonnumret till Välja att sluta är 020-555 666
  • På webbsidan valjattsluta.selänk till annan webbplats finns information om telefonlinjen och hur man kan få hjälp att ändra ett våldsamt beteende.

Kontakt

Ulf Calvert

Manscentrum

Telefon 070-253 00 83