Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Möjligheten att använda kontanter har minskat i länet

Tangentbord, händer, kontokort

Foto: Mostphotos

Möjligheten att ta ut kontanter, betala räkningar kontant och hantera dagskassor har minskat i länet. Sämst är möjligheterna i skärgården, men även i länets tätorter har utbudet på kontanta betaltjänster minskat.

I länsstyrelsernas rapport ”Bevakning av grundläggande betaltjänster 2019” framkommer att tillgången av kontanttjänster fortsätter att minska och att allt fler använder digitala betaltjänster. Det har även blivit svårare för företag och föreningar att sätta in sina dagskassor. I dag finns drygt tusen platser runtom i landet som erbjuder dagskassehantering. Det är nästan en halvering sedan 2016.

I Stockholms län är det framför allt skärgården som har begränsad tillgång till kontanttjänster.

– Det drabbar alla som bor och verkar på öarna, men det är extra problematiskt för den äldre befolkningen som kan ha svårare att ta till sig ny teknik för att kunna nyttja digitala betaltjänster som till exempel mobilt BankID och Swish. Även företagare som behöver deponera dagskassor är särskilt utsatta, säger Rebecca Berlin, processledare för grundläggande betaltjänster på Länsstyrelsen Stockholm.

För att förbättra situationen för företagarna har Länsstyrelsen de senaste sju åren erbjudit upphämtning av dagskassor under högsäsong, via upphandlad värdetransport, på de öar där de största behoven lokaliserats. Övrig tid behöver företagarna själva ta hand om transporten.

Stöd för att minska digitala utanförskapet

Kraven på digital kompetens har generellt ökat i takt med att fler serviceinrättningar blivit kontantlösa, så också i Stockholms län. Exempelvis har en del kommunala bibliotek slutat ta emot kontanter och offentliga toaletter och parkeringsplatser kräver sms-betalning eller betalning via app.

– Det är en utveckling som försvårar situationen för socioekonomiskt och resurssvaga grupper då det för många digitala tjänster krävs modern mobil eller dator, säger Rebecca Berlin.

Den digitala utvecklingen inom betalningsområdet har gått fort och det finns en efterfrågan från länets kommuner på nationella och regionala insatser gällande digitala betaltjänster för att möjliggöra inkludering för särskilt utsatta grupper. Vissa personer bland exempelvis grupperna äldre, personer med funktionsnedsättning, asylsökande och nyanlända är i behov av utbildning, behovsanpassad teknik eller nya lösningar.

Länsstyrelsen Stockholm arbetar med digital inkludering för gruppen äldre i länets skärgårdskommuner inom projektet Mer digital i Stockholms skärgård. Projektet är ett samverkansprojekt med skärgårdskommunerna och Telia med finansiering av Post- och telestyrelsen.

– Genom projektet har vi sett värdet av att erbjuda möjlighet till hjälp med digitala verktyg och fått ytterligare förståelse för det digitala utanförskap som många i vårt län befinner sig i, säger Rebecca Berlin.

Rapporten ”Bevakning av grundläggande betaltjänster” Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Mer om Länsstyrelsens arbete med grundläggande betaltjänster

Nyhet om projektet Mer digital i Stockholms skärgård

Kontakt