Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Handlingsplan för en hållbar livsmedelsförsörjning

Kupade barnhänder med potatisar. Foto: Mostphotos.

För att klara livsmedelsförsörjningen är Stockholms län beroende av mat från resten av Sverige. Ett viktigt mål för Stockholms läns livsmedelsstrategi är att skapa ett hållbart och mindre sårbart livsmedelssystem. Nu finns en tillhörande handlingsplan med planerade insatser för åren 2019–2020.

Nästan en fjärdedel av Sveriges befolkning bor i Stockholms län. Men endast tre procent av landets åkermark och tre procent av jordbruksföretagen finns här.

– Efterfrågan på mat från Stockholms befolkning innebär stora möjligheter för länets livsmedelsproducenter, men också från producenter från hela landet. Möjligheter som vi tillsammans måste bli bättre på att ta tillvara, säger Anna Hedberg, enhetschef vid Länsstyrelsen Stockholm.

Handlingsplanen presenterar vad Länsstyrelsen Stockholm, LRF Mälardalen och Region Stockholm planerar att genomföra inom ramen för Stockholms läns livsmedelsstrategi under 2019–2020. Åtgärderna och aktiviteterna är samlade inom tre mål- och insatsområden: Regler och villkor, Konsument och marknad samt Kunskap och innovation.

Aktiviteterna rör allt från att stärka förutsättningar för produktion och förädling av livsmedel i länet till insatser kring offentlig konsumtion av svenska, regionalt och lokalt producerade livsmedel. Handlingsplanens aktiviteter berör även frågor om sårbarhet och beredskap.

– Vi behöver öka produktionen och värna såväl jordbruksmarken som länets lantbrukare. Stockholms län ska vara en god marknad för övriga landets livsmedelsproducenter, säger Karin Eksvärd, samordnare för arbetet med livsmedelsstrategin vid Länsstyrelsen.

Planen kommer att revideras och kompletteras med möjligheter för fler organisationer att redovisa projekt och aktiviteter som bidrar till livsmedelsstrategins mål. Allt för att få en bättre överblick och stärka samarbeten och hitta synergieffekter.

– Hur väl målen i länets livsmedelsstrategi nås påverkas av vad länets invånare, organisationer, företag och myndigheter gör. Vi behöver alla vara med och bidra till strategins mål, säger Karin Eksvärd.

Väddö Gårdsmejeri, vinnare Matverk Stockholm 2019 vid prisutdelningen. Foto: Frida Henriksson.

Efterfrågan på nya matprodukter är stor i Stockholms län liksom innovationskraften. Detta visade inte minst finalen i innovationstävlingen MatVerk Stockholm som gick av stapeln den 20 november. Vinnare 2019 blev Väddö gårdsmejeri!med sin ekologiska hamburgerost – Burgarcheddar. Från vänster: Landshövding Sven-Erik Österberg, Elin Edlund (vinnare), Tina Nordström (moderator), Frida Lindqvist (vinnare) och Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje. Foto: Frida Henriksson.

Kontakt