Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nätverk ska stärka kommunerna i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet

För att stödja länets kommuner i deras brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete har Länsstyrelsen startat ett nätverk, som baserar på kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete och erfarenhetsutbyte.

– Det viktigaste perspektivet i att förebygga brott och öka tryggheten är det lokala. Det är i det lokala arbetet som kompetens och kunskap finns. Lyckas vi på lokal nivå är det också lättare att lyckas i ett större perspektiv, säger Erik von Essen, samordnare situationell brottsprevention på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet där kommuner spelar en viktig roll tillsammans med polis, näringsliv och civilsamhälle. Inom uppdraget ska Länsstyrelsen bland annat erbjuda kompetensutveckling och bidra till samarbete och erfarenhetsutbyte. Som en del i arbetet har Länsstyrelsen lanserat ett brottsförebyggande nätverk i Stockholms län – BRON.

– Nätverket är tänkt att formas och ägas av deltagarna och vara ett forum där lokala strateger från kommuner och stadsdelar kan samtala, samverka, skaffa kunskap och dra nytta av varandras kunskap och erfarenheter, både positiva och negativa. Vi kommer behandla olika brottsförebyggande ämnen där även polis och andra aktörer kommer kopplas in för att dela med sig av sina perspektiv och kunskaper, säger Erik von Essen.

Kommunerna ska bland annat få fördjupad kännedom om kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete, vilket exempelvis innebär att göra en ordentlig analys inför en åtgärd och ha fungerande system för samordnande lägesbilder mellan polis, kommun och näringsliv.

– Att arbeta kunskapsbaserat är grundläggande oavsett om det handlar om att sätta upp extra belysning eller kameror, sociala insatser eller stadsplanering. Gör man ingen ordentlig analys och uppföljning finns det risk för att man lägger pengar och energi på fel saker. Här kan vi lära av varandra, säger Erik von Essen.

Om Länsstyrelsens uppdrag gällande brottsförebyggande arbete

Kontakt