Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Produktion av groddar stoppas hos producent i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att en av länets groddproducenter inte får sälja sina groddar på grund av att verksamheten saknar godkännande samt att ett flertal brister noterats vid kontroll.

Den 6 november 2019 utförde Länsstyrelsen en kontroll av groddproducenten Mannagrodda AB. Länsstyrelsen konstaterade att produktionen har varit igång sedan augusti 2019, trots att företaget saknar godkännande för sin anläggning.

Vid tillsynen fattade Länsstyrelsen beslut om förbud att sälja groddarna vidare inom livsmedelsbranschen. Det innebar i sin tur att produktionen omgående stoppades och kasserades.

För att produktion och försäljning av groddarna ska bli tillåten igen krävs att företaget åtgärdar noterade brister och att Länsstyrelsen godkänner anläggningen.

Primärproducenter som producerar livsmedel på gårdsnivå ska registrera sin anläggning hos Länsstyrelsen. Groddproducenter ska godkännas. Det är även Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet över primärproduktion.

Kontakt