Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu övar Sverige totalförsvar

Foto: Marcus Bertilsson.

Nu startar den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Över 400 aktörer övar olika delar av totalförsvaret från november i år och under hela 2020.

Det försämrade omvärldsläget har gjort att regeringen beslutat att Sveriges totalförsvar ska förstärkas. Nu ska stora delar av totalförsvaret också övas. Försvarsmakten och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB, leder och samordnar övningen där bland annat ett 60-tal myndigheter, landets länsstyrelser, regioner och kommuner liksom frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet deltar.

Tillsammans ska vi möta angrepp

Totalförsvaret består av både civilt och militärt försvar. Med totalförsvaret ska Sverige kunna förebygga och kunna möta angrepp och andra allvarliga hot mot vår säkerhet under höjd beredskap. Länsstyrelsen ansvarar för att leda, samordna och inrikta den civila delen av totalförsvaret. Syftet med civilt försvar är att samhället fortsatt ska fungera vid höjd beredskap och krig.

I Totalförsvarsövning 2020 ingår att öva försvar mot ett militärt angrepp mot Sverige, skydda civilbefolkningen och att upprätthålla samhällsviktiga funktioner.

Öva egna planer på lokal och regional nivå

I den första delen av totalförsvarsövningen, som startar redan nu i början av november och sträcker sig in i 2020, övar bland annat kommuner, länsstyrelser, regioner och militärregioner sina egna faktiska planer utifrån ett scenario där det råder skärpt beredskap och sedan högsta beredskap. För deltagarna handlar det om att identifiera roller och ansvar, vilka regler som gäller och hur man samverkar med andra aktörer.

– En bra samverkan mellan det civila- och det militära försvaret är en förutsättning för att vi framgångsrikt ska stå emot olika sorters störningar på samhället. Med Totalförsvarsövning 2020 bygger vi upp vår förståelse och kunskap om totalförsvaret. Att öva tillsammans ger oss bra möjlighet att stärka och ytterligare utveckla vår gemensamma förmåga, säger Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län.

Kontakt