Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om miljöfarlig verksamhet, Buttlekalk AB, Gotlands kommun

Buttlekalk AB har ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Ärendet är under beredning och tiden för kungörelse har upphört.

Beslutet kommer att publiceras under sidan för kungörelser. Miljöprövningsdelegationens beslut får överklagas. Hur du överklagar kommer att framgå av beslutet.

Här kan du följa vad som händer i ärendet. Länk till annan webbplats.

Kontakt