Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen deltar i Övning Havsörn 2019

Den 23 till 24 oktober deltar Länsstyrelsen Stockholm i övningen Havsörn 2019. Övningen anordnas av Länsstyrelsen i Uppsala län och syftet är att de deltagande aktörerna ska utveckla och stärka förmågan att hantera konsekvenserna av en kärnteknisk olycka.

Denna typ av övning arrangeras vartannat år enligt ett roterande schema av länsstyrelserna i Uppsala, Halland och Kalmar, det vill säga i de län där det finns kärnkraftverk.

Totalt kommer 77 aktörer från olika centrala myndigheter och organisationer i sex län, och över 1 600 personer att delta i Havsörn 2019. Årets övning ingår också som en förberedelse inför den totalförsvarsövning som ska genomföras 2020.

– För Länsstyrelsen Stockholm är detta ett bra tillfälle att öva krisberedskap med inriktning och samordning både gentemot kringliggande län och tillsammans med många av länets samhällsviktiga aktörer, säger Staffan Forsell, som är lokal övningsledare vid Länsstyrelsen Stockholm.

Viktigt att vara förberedd

Att vara väl förberedd inför en samhällsstörning är viktigt och kräver att alla berörda har en god uppfattning om sin egen roll och ansvar samt kunskaper och färdigheter i att hantera information, samverka, fatta beslut och kommunicera dessa till invånarna som berörs utifrån sina ansvarsområden.

– Detta är förmågor som behöver övas regelbundet både hos varje enskild aktör och tillsammans. I Stockholms län har vi en bra plattform för samverkan och detta är ett tillfälle att öva och utveckla den för att stärka vår samlade civila beredskapsförmåga, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

Läs mer

På Länsstyrelsen i Uppsala läns webbplats Länk till annan webbplats.

På Samverkan Stockholmsregionens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontaktperson:

Staffan Forsell, lokal övningsledare för Övning Havsörn 2019 på Länsstyrelsen Stockholm, tfn 076–122 90 34

Kontakt