Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om miljöfarlig verksamhet, Mårtenssons Partiaffär AB, Stockholms kommun

Mårtenssons Partiaffär AB har ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Ärendet är under beredning och tiden för kungörelse har upphört.

Beslutet kommer att publiceras under sidan för kungörelser. Miljöprövningsdelegationens beslut får överklagas. Hur du överklagar kommer att framgå av beslutet.

Här kan du följa vad som händer i ärendet.länk till annan webbplats

Kontakt