Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om miljöfarlig verksamhet, Fåddman AB, Huddinge kommun

Fåddman AB har ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Ärendet är under beredning och tiden för kungörelse har upphört. 

Beslutet kommer att publiceras under sidan för kungörelser. Miljöprövningsdelegationens beslut får överklagas. Hur du överklagar kommer att framgår av beslutet.

Här kan du följa vad som händer i ärendet.länk till annan webbplats

Kontakt