Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fördelning av nyanlända mellan kommunerna i Stockholms län 2020

Nästa år kommer Migrationsverket att anvisa 2 208 nyanlända personer till Stockholms län, det beslutade regeringen i början av oktober då de så kallade länstalen fastställdes. Länsstyrelsen har nu fattat beslut om hur fördelningen kommer att ske mellan länets kommuner.

I Sverige ska totalt 7 100 nyanlända omfattas av kommunanvisningar under 2020. Av dem kommer 5 000 att vara kvotflyktingar, som vidarebosätts till Sverige genom FN:s flyktingorgan UNHCR.

Av de 7 100 nyanlända ska 2 208 anvisas till Stockholms län. Beslutet är baserat på Migrationsverkets juliprognos och är en minskning jämfört med i år, då länet ska ha 2959 anvisningsbara platser till förfogande. I takt med ett minskat asylmottagande har antalet nyanlända som länet årligen ska ta emot för bosättning minskat kraftigt sedan 2017.

Det är bosättningslagens direktiv som ligger till grund för beslutet gällande fördelning av anvisningar. Vid framtagandet av länstalen ska hänsyn tas till kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt asylmottagandet. Lagen innebär att kommuner ska ta emot anvisade nyanlända i kommunen och ordna bostad till dem.

I 2020 års beräkningar tas större hänsyn till kommuner som har ett högt mottagande av nyanlända som självbosätter sig. Förutom de personer som anvisas till kommunerna uppskattas ungefär lika många nyanlända med uppehållstillstånd självbosätta sig i länet under 2020. Skattningen görs utifrån tidigare självbosättningsmönster. I landet som helhet beräknas självbosättningen utgöra mer än två tredjedelar av det totala kommunmottagandet. Självbosättningen omfattar nyanlända personer med uppehållstillstånd som på egen hand ordnat bostad i kommuner samt direktinresta anhöriga.

Kommuntal år 2020 för kommuner i Stockholms län

 • Botkyrka: 16
 • Danderyd: 72
 • Ekerö: 56
 • Haninge: 67
 • Huddinge: 61
 • Järfälla: 37
 • Lidingö: 71
 • Nacka: 139
 • Norrtälje: 78
 • Nykvarn: 21
 • Nynäshamn: 33
 • Salem: 19
 • Sigtuna: 24
 • Sollentuna: 58
 • Solna: 105
 • Stockholm: 856
 • Sundbyberg: 29
 • Södertälje: 0
 • Tyresö: 63
 • Täby: 118
 • Upplands Väsby: 30
 • Upplands-Bro: 21
 • Vallentuna: 70
 • Vaxholm: 24
 • Värmdö: 71
 • Österåker: 69

Totalt: 2 208

Kontakt