Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny utbildning ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck

Illustration på man, kvinna, yngre kvinna, yngre man runt ett bord.

Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar flickor, pojkar, kvinnor och män runtom i Stockholms län. Samtidigt som berörda aktörer stöttar drabbade och bedriver förebyggande arbete finns behov av ytterligare kunskap och insatser. För att möta behoven har Länsstyrelsen tagit fram en webbkurs om heder.

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket sker på olika sätt. Bland annat genom begränsningar i sociala relationer, möjligheten att delta i aktiviteter och rätten att själv få välja vem man ska gifta sig med.

– Det är en verklighet för alltför många av länets invånare. För att ge stöd till utsatta och arbeta förebyggande krävs aktivt arbete från flera olika aktörer, alltifrån skola och socialtjänst till hälso- och sjukvården, rättsväsendet och ideella aktörer, säger Maria Billinger, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm.

– Sådant arbete sker engagerat i vårt län i dag. Men det finns också behov och önskemål om mer kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck för att kunna ge rätt stöd och hjälp samt utveckla än mer verkningsfulla förebyggande insatser, fortsätter hon.

I oktober lanserar Länsstyrelsen en webbutbildning med syfte att ge yrkesverksamma inom till exempel socialtjänst, skola och förskola en grundkunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och vara ett stöd i att utveckla den egna verksamheten.

– Behovet av grundkompetens om hedersrelaterat våld har varit konstant i länet i många år och är något som väldigt många yrkesverksamma behöver ha i dag. Med hjälp av den här webbkursen hoppas vi att kunna nå just det; att väldigt många får en grundläggande kompetens om vad hedersrelaterat våld och förtryck handlar om. I slutändan handlar det ju om att se till att de mänskliga rättigheterna ska gälla alla invånare i vårt län, säger Maria Billinger.

Länsstyrelsen Stockholm har ett regeringsuppdrag att ge länets kommuner och Region Stockholm kunskap och metodstöd samt främja utvecklingen av förebyggande insatser mot våld. Webbkursen med tillhörande utbildningar är en del i det arbetet.

Webbkursheder.selänk till annan webbplats

Mer om Länsstyrelsens arbete mot våld

Kontakt