Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Drygt tusen älgar får fällas i länet under säsongens älgjakt

Älg går i sjö

Foto: Mostphotos

Måndagen den 14 oktober startar säsongens älgjakt. Till och med den 31 januari 2020 får 1 051 älgar fällas i Stockholms län, enligt Länsstyrelsens beslut.

Länet är indelat i olika jaktområden och hur många älgar som får fällas inom varje område varierar beroende på älgstammens storlek och betesskador i skogen. Antalet älgar som får fällas är också indelat i handjur, hondjur respektive kalvar.

– Den som bedriver älgjakt måste följa avskjutningsmålen. Innan man fäller en älg måste man ha koll på aktuell statistik och så klart vara säker om det är en tjur, ko eller kalv man är på väg att fälla, säger Tobias Hjortstråle, vilthandläggare på Länsstyrelsen.

Förutsättningarna för älgförvaltingen i Stockholms län varierar stort. I vissa delar av länet har vi många älgar utan att skadorna på tallungskogen blir stora medan det i andra delar av länet är stora skador på tallungskogen trots att där inte är så många älgar.

– För att nå målet inom älgförvaltningen är det viktigt att den planerade jakten genomförs fullt ut. Och för att åldersfördelningen i älgstammen ska vara jämn är det också viktigt att 50 procent av fällda älgar är kalvar, säger Tobias Hjortstråle.

När en älg har fällts ska det rapporteras i portalen Älgdata, som visar aktuella siffror på hur många älgar som har fällts och om det är tjur, ko eller kalv. Den som har fällt en älg måste också betala en fällavgift. Fällavgiften för jaktåret 2019–2020 har höjts något sedan förra säsongen och är nu fastställd till 1 000 kronor för en vuxen älg och 250 kronor för en årskalv.

Läs mer om älgjakten och vilka regler som gäller.

Aktuell information om hur många älgar som får fällas och har fällts inom ett visst jaktområde.länk till annan webbplats

Kontakt