Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu drar säsongens rovdjursinventering igång

Ett lodjur

Foto: Mostphotos

Hur många lodjur respektive vargar har vi i Stockholms län? För att ta reda på det genomförs varje år en rovdjursinventering. Den 1 oktober drar säsongens inventering igång. Länsstyrelsen tar tacksamt emot allmänhetens hjälp i det omfattande arbetet – alla som rör sig i skog och mark kan vara med och bidra.

De stora rovdjurens antal och utbredning i Sverige följs regelbundet upp med hjälp av inventeringar som äger rum under fem–sex månader under vinterhalvåret. Resultatet ligger sedan till grund för förvaltningen av arterna, som bland annat leder till underlag för skadeförebyggande åtgärder.

I Stockholms län genomförs den här säsongen inventering av lodjur och varg. Inventeringen för lodjur pågår under perioden 1 oktober – 28 februari och för varg gäller perioden 1 oktober – 31 mars.

Förra säsongen bjöd bara på få dagar av bra spårförhållanden. Nu hoppas Länsstyrelsens rovdjurshandläggare på bättre förutsättningar.

– Inventeringen av varg och lo sker genom spårning i snö, spillningsanalys och kameraövervakning. Under förra säsongen hade vi mycket snö, men vi hade också en hel del blåst vilket gjorde att spåren snabbt snöade igen eller blåste bort. Snö som får ligga orörd underlättar vårt arbete oerhört, säger rovdjurshandläggare Mikael Fransson.

För att få ett så heltäckande resultat som möjligt samarbetar Länsstyrelsen med jägare och intresseorganisationer under inventeringen. Även allmänheten kan vara till stor hjälp.

– Om du ser ett rovdjur, spår eller spillning vill vi att du rapporterar in det så snabbt som möjligt eftersom spår är en färskvara. Rapporteringen sker via Skandobs webbplats eller med hjälp av appen Skandobs Touch. Där kan du också lägga in foton. Tar du en bild på ett spår eller spillning underlättar det om du lägger ett föremål bredvid så att det är lättare att bedöma storleken.

Länsstyrelsen har också möjlighet att använda sig av bilder från privatpersoners mobilkamera och åtelkameror (viltkameror).

– Förra säsongen fick vi inte in så många bilder, men vi tror att många fångar bilder på rovdjur på sina mobiler och åtelkameror. Får någon en bild på ett rovdjur kan den användas i inventeringen förutsatt att bilden kommer in till Länsstyrelsen inom tre veckor, säger Mikael Fransson.

Den här säsongen ska det också ske en extra inventering av varg. Det innebär att inventering efter spillning kommer att ske i hela länet och inte bara där varg vanligtvis rör sig. Även där kan allmänheten hjälpa till genom att rapportera troliga vargspillningar via Skandobs.

Den som är intresserad av att följa hur inventeringen fortlöper kan göra det via webbplatsen Rovbase. När spillningen är analyserad går det till exempel att se var en varg är född, vilket revir den tillhör, hur många gånger och var den har identifierats.

Mer om Länsstyrelsens rovdjursinventering.

Rapportera rovdjursobservationer via Skandobs.länk till annan webbplats

Om rovdjursinventering med viltkamera.PDF

Följ inventeringen via Rovbase.länk till annan webbplats

Nyhet från den 15 maj som sammanfattar den senaste rovdjursinventeringen.

Kontakt