Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

24 300 fler sysselsatta under det senaste året

Enligt preliminära beräkningar från Statistiska centralbyrån (SCB) krympte den svenska ekonomin under det andra kvartalet. Konjunkturinstitutet konstaterar att den svenska ekonomin nu har gått in i en avmattningsfas.

Tillgången på regional statistik är mer begränsad, men den övergripande bilden är att konjunkturen i huvudstadsregionen viker nedåt. Även om antalet sysselsatta har fortsatt att öka förefaller ökningstakten ha försvagats.

På ett års sikt har antalet sysselsatta (15–74 år) i Stockholms län ökat med 24 300 personer. Det är antalet fast anställda som svarar för ökningen. Det innebär att sysselsättningsgraden nu beräknas till 73,4 procent under det andra kvartalet. Det kan jämföras med 73 procent föregående år och är återigen den högst skattade andelen under tidsserien (2005–2019).

– Vi fortsätter att se en stark utveckling bland inrikes födda kvinnor. För gruppen ökar sysselsättning till 75,6 procent. Det innebär att inrikes födda kvinnor för första gången har en högre skattad sysselsättning än män, säger analyschefen Per Bark.

Antalet personer berörda av varsel har ökat jämfört med 2018 samtidigt som efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög. Antalet arbetslösa är oförändrat på ett års sikt - 80 600 personer - och beräknas till 5,9 procent.

– Mot bakgrund av framförallt den ekonomiska statistiken som presenterats under sensommaren förväntas utvecklingen på länets arbetsmarknad att bromsa in under den avslutande delen av 2019, säger Per Bark.

Rapporten visar bland annat att:

  • Antalet sysselsatta har ökat med 24 300 personer i Stockholms län under det senaste året.
  • Uttryckt i förhållande till befolkningen innebär det att sysselsättningen beräknas till 73,4 procent.
  • Bland inrikes födda kvinnor ökar sysselsättningen till 75,6 procent.
  • Antalet personer utanför arbetskraften räknas till knappt 385 000. Det är i stort sett oförändrat jämfört med 2018.
  • 80 600 personer eller 5,9 procent är arbetslösa i Stockholms län.
  • Bland ungdomar (15–24 år) beräknas arbetslösheten till drygt 21 procent. Hälften av de arbetslösa är heltidsstuderande.
  • Antalet konkurser och personer berörda av varsel ökar.
  • Näringslivets omsättning ökade under det första kvartalet.

Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi augusti 2019PDF

Kontakt