Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppdrag som notarius publicus respektive biträdande notarius publicus

Länsstyrelsen i Stockholms län kungör härmed uppdrag som notarius publicus enligt förordningen (1982:327) om notarius publicus som lediga främst i Järfälla, Upplands-Bro, Sollentuna, Sundbyberg, Salem, Nykvarn, Värmdö, Tyresö och Nynäshamns kommun.

Notarius publicus och biträdande notarius publicus kan eventuellt sökas i andra kommuner om behov finns.

För att kunna bli förordnad som notarius publicus ska sökanden ha avlagt juristexamen, ha tillräckliga språkkunskaper, inte vara försatt i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken samt vara lämplig i övrigt för uppdraget. Om det finns särskilda skäl, kan länsstyrelsen göra undantag från kravet på juristexamen.

Till ansökan ska bifogas underlag som visar att ovanstående krav är uppfyllda.

Ansökan ska ha kommit in till Länsstyrelsen Stockholm, enheten för förvaltning, Box 22067, 104 22 Stockholm, senast fredagen den 11 oktober 2019.

Mer information om Notarius publicus.

Kontakt

Anette Zachrisson

Enheten för förvaltning