Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillstånd för BS Kemi AB, Haninge kommun

KUNGÖRELSEDELGIVNING


Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen har lämnat BS Kemi AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till produktion av högst 1 400 ton vätskeformiga kemiska produkter per år genom fysikaliska processer på fastigheten Åby 1:214 i Haninge kommun.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66 i Stockholm och hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Rudsjöterrassen 5, plan 7, Haninge.

Eventuellt överklagande ska ha kommit in senast den 25 oktober 2019 till Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm eller stockholm@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 54430–2018

Kontakt