Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utbildningsprojekt ska minska digitalt utanförskap i skärgården

Nu har seniorer i Stockholms skärgård möjlighet att skaffa sig mer kunskap om IT och digitala tjänster som kan underlätta i vardagen. I veckan genomförs utbildningar på Muskö, Utö och Ornö i Haninge kommun. Tidigare i sommar har utbildningar genomförts på Yxlan, Arholma och i Grisslehamn. Under resten av året och nästa år kommer omkring 65 utbildningstillfällen att anordnas i länets åtta skärgårdskommuner.

Genom satsningen Mer Digital i Stockholms skärgård får seniorer ett kunskapslyft inom IT och digitala tjänster som kan underlätta i vardagen. Under utbildningstillfällena får de lära sig att hantera exempelvis internetbank, bank-id, betaltjänsten Swish, ta del av tidtabeller för kollektivtrafik, nyheter och kommunens e-tjänster, skaffa en e-postadress och ladda ner appar.

Ungdomar från kommunernas skolor lär ut de digitala tjänsterna under utbildningstillfällena med stöd av vuxna handledare som utbildats inom konceptet.

– Det är fantastiskt att se hur generationer möts under utbildningstillfällena och vilken nytta vi kan dra av varandras kunskaper. Många av deltagarna lever i ett digitalt utanförskap och utbildningarna, som styrs efter deltagarnas behov, skapar möjlighet att inkluderas utifrån egna önskemål, säger Rebecca Berlin, projektledare för Mer Digital i Stockholms skärgård på Länsstyrelsen Stockholm.

Länsstyrelsen har inom sitt uppdrag att bevaka tillgången till grundläggande betaltjänster i länet uppmärksammat att seniorer ofta saknar användarkompetens i digitala verktyg samtidigt som digitaliseringen går fort framåt. Seniorer i skärgården som saknar digital användarkompetens är en extra utsatt grupp, sett till deras långa avstånd till närmaste fysiska plats med olika typer av samhällsservice. Särskilt utsatta är personer som är bosatta på öar med begränsade tidtabeller för båt eller utan tillgång till egen båt.

– Möjligheten att använda digitala verktyg kan underlätta deras vardag oerhört, men
för det krävs ett kunskapslyft och därför är det väldigt värdefullt att vi har
fått finansiering av Post- och telestryrelsen för att genomföra projektet Mer Digital i Stockholms skärgård, säger Rebecca Berlin.

Länsstyrelsen Stockholm har beviljats tre miljoner kronor från Post- och telestyrelsen för att tillsammans med Telia och skärgårdskommunerna genomföra utbildningsprojektet.

Länsstyrelsens arbete med grundläggande betalningstjänster.

Nyhet från 19 februari om att Länsstyrelsen beviljats medel av PTS för att genomföra utbildningsprojektet Mer Digital tillsammans med Telia.

Kontakt