Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut om Långholmen-Käringö naturreservat

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram ett förslag till beslut till Långholmen-Käringö naturreservat. Beslutet berör en del av fastigheten Vätö Prästgård 1:1 och tillhörande vattenområde.

Det fullständiga förslaget till beslut med skötselplan finns hos Länsstyrelsen i Stockholms län, Regeringsgatan 66, Stockholm, till och med den 14 oktober 2019.

Förslaget till beslut om Långholmen-Käringö naturreservat går även att ladda ned här Pdf, 6.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Innehavare av särskild rätt till området har nu tillfälle att yttra sig över förslagen. Yttrandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 14 oktober 2019.

Skicka det till

Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 Stockholm

Du kan också skicka det via e-post till stockholm@lansstyrelsen.se

Ange diarienummer 5112- 4945-2019.

Kontakt