Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hållbart livsmedelssystem ska minska länets sårbarhet

Potatis

Foto: Mostphotos

Ett livsmedelssystem som är långsiktigt hållbart, med ökad produktion och minskad sårbarhet. Det är en del av målet med den regionala livsmedelsstrategi som Länsstyrelsen Stockholm, Region Stockholm och LRF Mälardalen har tagit fram gemensamt.

Nästan en fjärdedel av Sveriges befolkning bor i Stockholms län. Men endast tre procent av landets åkermark och tre procent av jordbruksföretagen finns i regionen. Att länet inte är självförsörjande i någon kategori av livsmedel gör oss sårbara. För att klara livsmedelsförsörjningen är vi beroende av mat från resten av Sverige och även från andra länder.

För att underlätta arbetet för ett stärkt och hållbart livsmedelssystem har en regional livsmedelsstrategi tagits fram. Den tar avstamp i den nationella livsmedelsstrategin, men är anpassad efter länets förutsättningar.

– Ett långsiktigt hållbart livsmedelssystem innefattar många aspekter och gynnar och påverkar livsmedelsbranschen, myndigheter och länsinvånarna på olika sätt. Strategin ska stärka länets livsmedelsförsörjning och i det arbetet behöver många vara med och bidra, säger Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län.

Konkret innebär det bland annat att främja den regionala primärproduktionen och förädlingen av livsmedel och förbättra förutsättningarna att driva lönsamma företag. Det handlar också om att öka utbudet av lokalt producerade råvaror och förädlade produkter i våra butiker. Och att restauranger serverar svenska och lokala råvaror, liksom att regionen och kommunerna ser över sin upphandling och lägger svensk och lokalt odlad och producerad mat på tallriken i offentliga kök som skola och äldreomsorg.

– Att lyckas med allt detta underlättas av att Stockholm har en mångfald av matkulturer samt köpstarka och medvetna konsumenter. Det ger stora möjligheter för våra primärproducenter, förädlare och andra företagare att utveckla nya och innovativa produkter och tjänster. Stockholm har alla förutsättningar att vara en god matmarknad för hela landet, säger Sven-Erik Österberg.

Även Stockholms starka turism är något att tillvarata i arbetet för ett hållbart livsmedelssystem.

– I dag besöker de flesta turisterna huvudstaden. Att låta mat och dryck bli en självklar del av länets besöksnäring skulle betyda mycket för landsbygden och skärgården, där många av länets livsmedelsproducenter finns. Det finns stor potential för måltidsturismen på länets landsbygd, säger Anna Hedberg, chef för enheten för landsbygdsutveckling.

Hela Stockholms läns livsmedelsstrategi finns att läsa här Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Mer om den regionala livsmedelsstrategin

Kontakt