Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen flaggar på tornedalingarnas dag 15 juli

Tornedalingarnas flagga

Tornedalingarnas flagga heter Meänflaku. Flaggans färger är gul, vit och blå och symboliserar den gula solen, de vintervita vidderna och en sommarblå himmel. Foto: Mostphotos

På måndag den 15 juli är det tornedalingarnas dag. Då hissar Länsstyrelsen den gul-vit-blå tornedalska flaggan, Meänflaku. Sedan februari i år ingår Stockholms stad i förvaltningsområdet för det tornedalsfinska språket, meänkieli. Och för första gången ska dagen firas offentligt vid Stadshuset i Stockholm.

Tornedalingar, en av Sveriges fem erkända nationella minoriteter, har främst sitt ursprung i Tornedalens nordliga kommuner Kiruna, Pajala, Övertorneå, Haparanda och Gällivare. Innan riksgränsen mellan Sverige och Finland drogs 1809 var Tornedalen ett flerspråkigt och mångkulturellt område där finska och samiska talades.

År 1999 fick tornedalsfinskan status som ett eget språk i Sverige med det officiella namnet meänkieli. Enligt Svenska Tornedalingars Riksförbund är det uppskattningsvis 70 000 personer som talar eller förstår meänkieli helt eller delvis i Sverige.

Sedan den 1 februari i år ingår Stockholms stad i förvaltningsområdet för meänkieli. Det innebär stärkta rättigheter för dem som talar meänkieli i kommunen, exempelvis genom rätten till förskola och äldreomsorg på meänkieli och att enskilda har rätt att använda språket vid kontakter med myndigheter i ett enskilt ärende.

Föreningen Tornedalingar i Stockholm arrangerar en ceremoni vid Stadshuset i Stockholm den 15 juli. Klockan 9 hissas meänflaku och Birger Winsa, docent i meänkieli, håller ett anförande. Efter ceremonin bjuder föreningen på en båttur till Drottningholm.

Program för firandet vid Stadshuset i Stockholmlänk till annan webbplats

Läs mer om tornedalingar på minoritet.selänk till annan webbplats

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Om Länsstyrelsens och Sametingets uppdrag

Läs mer på minoritet.selänk till annan webbplats

Kontakt