Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökat samarbete behövs för att myndigheter ska motverka penningtvätt

Tydligare roller och ökat samarbete krävs för att stärka svenska myndigheters förmåga att förebygga och hantera de utmaningar som finns inom penningtvätt och finansiering av terrorism. Det framkommer i en ny nationell riskbedömning, som Länsstyrelsen Stockholm har varit med att ta fram.

Länsstyrelsen Stockholm är en av 16 myndigheter som tillsammans med Advokatsamfundet bildar samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Varje år ska samordningsfunktionen ta fram en nationell riskbedömning på området. Årets upplaga fokuserar på myndigheter genom att kartlägga och riskbedöma deras utmaningar inom penningtvätt och finansiering av terrorism.

I rapporten framkommer att det behövs tydligare roller och ett ökat samarbete för att stärka svenska myndigheters förmåga att förebygga och hantera de utmaningar som finns inom området. När det gäller länsstyrelsernas arbete finns ett behov av att öka tillsynsinsatserna mot verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättslagen och länsstyrelsens tillsyn.

Länsstyrelserna har tilldelats extra pengar av regeringen, vilket möjliggör rekrytering för att öka tillsynen. För Länsstyrelsen Stockholms del innebär det att ytterligare två handläggare kommer att anställas.

Tillsynsansvar

Länsstyrelserna har tillsynsansvar över vissa verksamhetsutövare enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Vi kontrollerar och granskar att verksamhetsutövare vidtar åtgärder för att minska risken att deras verksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Verksamheter som länsstyrelserna har tillsyn över är till exempel varuhandlare som tar emot eller betalar ut kontanter motsvarande minst 5 000 euro, pantbanker, redovisnings- och bokföringskonsulter, skatterådgivare och oberoende jurister som erbjuder vissa tjänster.

Rapporten ”Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2019”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyhet om riskbedömningen på Polisens webbplats (Polismyndigheten har det samlade ansvaret för samordningsfunktionen)länk till annan webbplats  

Läs mer om Länsstyrelsens arbete gällande penningtvätt

Kontakt

Camilla Braun

Handläggare, enheten för tillsyn