Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Stockholms medverkan i Almedalen 2019

Almedalen, Visby, Gotland.

Foto: Mostphotos

Under Almedalsveckan på Gotland medverkar Länsstyrelsen Stockholm i några av det officiella programmets seminarier. Våra medarbetare bidrar med kompetens i ämnen som planfrågor, klimatanpassning, livsmedelsstrategi, brottsförebyggande arbete, arbetsmarknadsfrågor, EU-projekt och kulturmiljö.

Måndag 1 juli

Mer lokalt fångad fisk till alla

I Sverige importerar vi en stor del av den fisk vi konsumerar. De vanligaste arterna i våra offentliga kök kommer ofta från Kina, Nya Zeeland och Norge. Samtidigt har vi fiskarter i vårt närområde som vi i princip aldrig äter. Behöver det vara så och hur kan man jobba för att förändra det?

Tid: 10.30–11.15 (1/7)
Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24
Arrangör: Länsstyrelsen i Stockholms län, Axfoundation
Medverkande från Länsstyrelsen: Jonatan Fogel, projektledare

Hur ser den hållbara bostaden ut i framtiden?

Bostadsfrågan är en av vår tids stora utmaningar. Vi måste bygga hållbart och se till att alla har tak över huvudet. Vad är egentligen en hållbar bostad? Handlar det om att bygga hyresrätter eller kommer vi i framtiden bara bo i kollektiv? Vad innebär det i praktiken att bygga grönare och bättre?

Tid: 10.30–12.30 (1/7)
Plats: Teaterskeppet (fartyg), lilla matsalen
Arrangör: Grön BoStad Stockholm, ett samverkansprojekt som drivs med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och där Länsstyrelsen Stockholm ingår

Nyanländ i dag, legitimerad apotekare i morgon. Hur förvaltas de nyanländas potential?

Sverige har fått ett stort tillskott av nyanlända akademiker där apotekare är den största yrkesgruppen inom hälso- och sjukvårdsutbildade. Hur kan dessa personers kunskap och potential förvaltas och minska apotekens rådande farmaceutbrist? Hur är vägen till en svensk legitimation?

Tid: 13.00–14.00 (1/7)
Plats: Uppsala universitet, Cramérgatan 3, B-huset, sal B23
Arrangör: Uppsala universitet
Medverkande från Länsstyrelsen: Sam Yildirim, utvecklingsledare

Tisdag 2 juli

Byggaktörsdriven planprocess – plats för fler på arenan

Byggtakten behöver öka. Men i dag tar det ofta för lång tid från planering av idé till färdigt bostadsområde. En del av svaret är en byggaktörsdriven planprocess. Allt fler upplever fördelarna och just nu utreds även arbetssättet inför ett eventuellt lagförslag. Hur fungerar arbetssättet i praktiken?

Tid: 8.30–9.30 (2/7)
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Arrangör: Tyréns
Medverkande från Länsstyrelsen: Tatjana Joksimović, planchef

Hur kan klimatanpassningen från skyfall förbättras?

Våra dagvattensystem är inte dimensionerade för att hantera kraftiga skyfall. Seminariet belyser hur klimatanpassningsarbetet ser ut i dag och en panel diskuterar hur en anpassning till fler och kraftigare skyfall ska kunna hanteras utan att okontrollerade översvämningar sker.

Tid: 9.30–10.10 (2/7)
Plats: Mellangatan 1
Arrangör: Svenskt Vatten, Svensk Försäkring
Medverkande från Länsstyrelsen: Linda Holmström, klimatanpassningssamordnare

Framtidens stad – en stad under vatten?

Den befintliga bebyggelsen kan vi inte göra något åt, men havsnivån och sjöarna stiger. Samtidigt som översvämningsriskerna förväntas öka i Sveriges uppfattas ändå boende med närhet till vatten som attraktivt där många kommuner väljer att bygga nytt. Vem bär ansvaret och vem bär risken för det?

Tid: 10.15–10.45 (2/7)
Plats: Hästgatan 2
Arrangör: Länsförsäkringar
Medverkande från Länsstyrelsen: Linda Holmström, klimatanpassningssamordnare

Offentliga toaletter – stadens skamfläck eller varumärke?

Den offentliga toaletten kan för många vara en förutsättning för möjligheten att kunna ta del av det offentliga rummet. Samtidigt skiljer sig de krav som ställs mellan olika grupper i samhället, och framförallt mellan könen. Vad är egentligen en jämställd offentlig toalett?

Tid: 14.00–14.45 (2/7)
Plats: Cramérgatan, H334
Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige
Medverkande från Länsstyrelsen: Michael Frejd, brottsförebyggande länssamordnare

Onsdag 3 juli

Så skapas attraktivt stadsliv i Stockholm

Hur skapas en levande stadsmiljö i citylägen? Flera olika modeller står marknaden till buds. Vilka goda exempel finns i Sverige i dag? Jernhusen och Spacescape presenterar en ny omfattande studie som ringar in vilka faktorer som skapar levande stadsmiljöer i citylägen.

Tid: 8.15–8.45 (3/7)
Plats: Burmeisterska huset, Strandgatan 9A
Arrangör: Business Arena
Medverkande från Länsstyrelsen: Tatjana Joksimović, planchef

Skyddad natur – en faktor för regional utveckling

Kan vi skapa tillväxt, modernisera och samtidigt skydda och bevara vår natur? För att Sveriges reservat och nationalparker ska kunna användas av fler till mer har lagen ändrats från tidigare bestämmelser. Nu blomstrar ekoturismen och det finns stora vinstmöjligheter.

Tid: 9.00–9.45 (3/7)
Plats: Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4
Arrangör: Länsstyrelserna i samverkan

Vilket mervärde skapar kulturhistoria?

Vilket mervärde skapar kulturhistoriska byggnader? Vad lämnar vi efter oss till kommande generationer om allt fler byggnader från förr rivs och ersätts av nya moderna hus? Vår historia skapar mervärden för framtiden. Men hur hanterar vi intressekonflikten mellan att bevara och utveckla? Under seminariet belyser vi länsstyrelsernas roll för att hålla ihop dåtid och framtid – både lokalt, regionalt och globalt.

Tid: 10.00–10.45 (3/7)
Plats: Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4
Arrangör: Länsstyrelserna i samverkan
Medverkande från Länsstyrelsen Stockholm: Louise Schlyter, kulturmiljöchef

Världsarvets glömda vrak – en resurs för Karlskrona?

Ska världsarv skyddas och samtidigt tillgängliggöras för turism? Hur kan vi bevara, använda och utveckla kulturhistoriska platser och hur kan vi locka dit turism?

Tid: 11.00–11.45 (3/7)
Plats: Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4
Arrangör: Länsstyrelserna i samverkan

Torsdag 4 juli

Vilken nytta har Sverige av EU-pengar som fördelas till projekt?

EU är med och finansierar en rad program och projekt. Vilket resultat ger det i våra svenska regioner och är dessa hållbara över tid? Det diskuterar vi under vårt seminarium och i en utställning visar vi upp framgångsrika projektsamarbeten.

Tid för seminarium: 13.30–14.10
Tid för utställning: 13.00–16.00
Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6
Arrangör: Region Gotland och Interreg Central Baltic, ett EU-program som Länsstyrelsen är kontaktpunkt för
Medverkande från Länsstyrelsen/Interreg Central Baltic: Christina Rehnberg, moderator

Kontakt