Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Veteranisering – i naturvårdens tjänst

Har du varit ute i naturen och sett märkliga hål i träd? Det är Länsstyrelsens naturvårdare som har skadat träden med avsikt. På så sätt får växter och djur som lider av bostadsbrist hjälp på traven.

Unga träd görs gamla

Vad är då veteranisering? Jo, det är när man gör olika slags skador i träd med motorsåg för att efterlikna strukturer som normalt uppstår på riktigt gamla träd. Till exempel skador som orsakats naturligt av stormar, blixtnedslag och hackspettar. Det görs i områden där det är ont om äldre hålträd.

– På filmen här nedan kan ni se när vi gör veteraniseringsåtgärder på yngre ekar i en ekhage på Färingsö, Ekerö kommun. Det tog två arborister cirka en arbetsdag att veteranisera sex yngre ekar. Just i denna hage förekommer den sällsynta läderbaggen, en skalbagge som lever främst i gamla ekar med håligheter. Genom veteraniseringen vill vi efterlikna naturliga processer och skapa livsmiljöer i träden som långsiktigt gynnar läderbaggen och flera hotade arter och gynna den biologiska mångfalden i våra kulturlandskap, säger Martin Elmestål vid enheten för naturskötsel på Länsstyrelsen i Stockholm.

Under veteraniseringen så skadar man ett träd utan att döda det. För att göra det på rätt sätt så bör en erfaren arborist eller någon annan med kunskap om veteranisering välja ut lämpligt träd och typ av metod.

Löser bostadskrisen

Gamla ekar är hem för många svampar fåglar och insekter. En ek börjar bli ihålig vid ungefär 200 års ålder. Genom veteranisering hjälper vi djur och växter som lever i eller på gamla träd och död ved. Många av dessa organismer lider idag av bostadsbrist eftersom det är så ont om gamla träd. Särskilt drabbade är skalbaggar och andra småkryp som är knutna till gamla, ihåliga ekar med död ved och mulm.

Kontakt