Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillstånd för Sortera Recycling AB, Sigtuna kommun

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen har lämnat Sortera Recycling AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för att lagra som en del att samla in avfall samt till mekanisk bearbetning av avfall på fastigheterna Rosersberg 11:110, 11:136, 11:101 och 11:92 i Sigtuna kommun.

Delegationen har även godkänt den miljökonsekvensbeskrivning som upprättats i ärendet. Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66 i Stockholm och hos miljö- och hälsoskyddskontoret Sigtuna Kommun, Södergatan 20 i Märsta.

Eventuellt överklagande ska ha kommit in senast den 5 augusti 2019 till:

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Du kan också skicka det via e-post till: stockholm@lansstyrelsen.se

Ange diarienummer 20552-2017

Kontakt