Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stockholms läns redan dåliga bostadsmarknad har blivit sämre

Husfasad, husbygge

Foto: Nanny Andersson Sahlin

Efter att bostadsbyggandet i länet har ökat de senaste åren minskar det igen. Samtidigt står bostadsrätter tomma på grund av att de är dyra att köpa. Den dåliga bostadsmarknaden drabbar ekonomisvaga hushåll och påverkar näringslivets tillväxtmöjligheter. För att nå en lösning föreslår Länsstyrelsen att regeringen startar en bostadssocial utredning.

– Förra årets dåliga bostadsmarknad har blivit ännu sämre. Alla pilar pekar åt fel håll, säger Henrik Weston, utvecklingsledare och en av författarna till Länsstyrelsens nya rapport ”Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2019”.

I rapporten framkommer att bostadsbyggandet ökat kraftigt de senaste fyra åren, då totalt 70 000 bostäder började att byggas i länet. Nu minskar dock byggandet igen. Länsstyrelsen uppskattar att cirka 10 000 bostäder påbörjas i år. Framför allt minskar antalet bostadsrätter eftersom färre hushåll är beredda att köpa en bostad på ritning och att det är svårt att finansiera ett köp för framtiden.

Som ett resultat av de senaste årens byggande står allt fler bostäder inflyttningsklara. Förra året blev drygt 17 000 bostäder klara och i år och nästa år bedöms 12 000 bostäder färdigställas vardera år.

– Vi har rekordmånga inflyttningsklara bostäder, vilket är bra i sig. Men de är fortfarande alltför dyra att köpa och hyra för många hushåll. Och samtidigt som det för första gången på många år står bostadsrätter tomma uppger länets alla kommuner att de har brist på bostäder. Det rimmar illa och är ett bevis på att enbart bostadsbyggande inte är lösningen på en fungerande bostadsförsörjning, säger Henrik Weston.

– I Sverige har kommunerna bostadsförsörjningsansvaret. Frågor som måste lyftas är om kommunernas verktyg är tillräckligt kraftfulla, om de används på rätt sätt eller om det behövs ytterligare verktyg för att klara bostadsförsörjningen, fortsätter han.

Behov av förändrat kösystem

Till följd av bostadsrättsomvandlingar, utförsäljningar och renoveringar har andelen bostäder med låg hyra minskat i länet. Det har lett till att en stadigt växande andel av befolkningen lämnats utanför bostadsmarknaden. Dessutom har bolånetak och höjda amorteringskrav resulterat i att hushåll utan större finansiellt sparande har svårare att köpa en bostad.

Befolkningen i Stockholms län fortsätter att öka. Men gällande inrikes flyttar ser vi för första gången på länge att fler personer flyttar från Stockholm än hit, något som kan bero på den svåra bostadsmarknaden. För att länet ska behålla sin attraktivitet krävs en lösning på bostadsfrågan. Även regionens tillväxt är beroende av en fungerande bostadsmarknad, annars är en risk att företagens verksamheter växer i andra regioner framför Stockholm.

Länsstyrelsen anser, liksom bostadsforskare och aktörer i och omkring fastighetsbranschen, att vi nu behöver hitta en svensk modell som innebär att alla, oavsett inkomstgrupp, ska ha någonstans att bo.

– Vår bedömning är att det bör göras inom ramen för en bred bostadssocial utredning. En sådan utredning bör titta på hur stor bostadsbristen är, vilka som drabbas och vilka alternativen är för att vi ska få en bostadsförsörjning som omfattar alla. På kort sikt behöver kommunernas kösystem reformeras. Det är rimligt att lägenheter förmedlas utifrån behov, snarare än kötid, säger Henrik Weston.

Rapporten ”Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2019” finns att läsa härPDF

Kontakt