Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen på plats under Järvaveckan för att träffa länets invånare

Hur kan arbetsgivare arbeta aktivt mot diskriminering kopplat till hudfärg? Och hur löser vi bostadsfrågan för alla? Frågorna kommer att diskuteras under de två seminarium som Länsstyrelsen anordnar under Järvaveckan. Dessutom har vi medarbetare på plats i vårt levande bibliotek, där besökarna får veta mer om vad Länsstyrelsen gör för länets invånare.

Verktyg för aktiva åtgärder i arbetslivet kopplat till hudfärg

Torsdag 13 juni, klockan 16.00–17.00, seminarietält 5

För att synliggöra hur begränsande normer kring hudfärg tar sig uttryck i arbetslivet och för att implementera aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden har Länsstyrelsen tagit fram handboken ”Vit, svart eller brun – Handbok om aktiva åtgärder kopplat till hudfärg”. Handboken har utvecklats inom projektet Vidga normen, som finansieras av Europeiska socialfonden, och testas nu inom ett tiotal organisationer.

Läs mer om handboken här.

Bostadsbrist trots stort utbud av nya bostäder – vem tar ansvar för bostadsförsörjningen?

Fredag 14 juni, klockan 16.00–17.00, seminarietält 6

Länsstyrelsen och Grön BoStad Stockholm bjuder in till ett öppet seminarium om bostadsläget i Stockholms län. Efter att bostadsbyggandet i länet ökat kraftigt de senaste åren minskar det igen, något som påverkar länets ekonomi. Under seminariet samtalar vi även om om hur vi kan lösa bostadsfrågan så att alla har någonstans att bo och om det går att bygga bort bostadsbristen?

Levande bibliotek

Onsdag 12 juni – torsdag 13 juni, tält H08

Järvaveckans besökare är välkomna till Länsstyrelsens tält för att låna en medarbetare. Ställ frågor om vad myndigheten gör inom ämnen som till exempel människohandel, folkhälsa, nationella minoriteter, hållbar tillväxt, funktionsrätt och brottsförebyggande arbete.

Välkommen att besöka oss!

Besök Järvaveckans webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt