Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillstånd till jakt på allmänt vatten vid skyddsjakt efter gråsäl

Gråsäl

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen har beviljat tillstånd till jakt på allmänt vatten vid skyddsjakt efter gråsäl. Tillståndet har fattats i enlighet med Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt efter 200 gråsälar i Stockholms län och gäller till och med den 31 januari 2020.

Naturvårdsverket har beviljat skyddsjakt efter 200 gråsälar inom svenskt territorialvatten i Stockholms län. Anledningen är att gråsäl orsakar omfattande skador på fiskeredskap och fiskefångst. Beslutet är förenat med ett antal förutsättningar och villkor som behöver följas vid jakten.

Av beslutet framgår även att Länsstyrelsen kan bevilja tillstånd för jakt på allmänt vatten. Länsstyrelsen har beslutat att bevilja jakt på allmänt vatten inom Stockholms län vid skyddsjakt på gråsäl. Därmed behöver inte enskilda jägare ansöka om tillstånd hos myndigheten.

Observera att beslutet gäller jakt på allmänt vatten. Jakt på annat vatten får endast ske av jakträttsinnehavaren eller efter medgivande från denna.

Tillståndet till jakt efter gråsäl på allmänt vatten gäller från den 24 maj 2019 till och med den 31 januari 2020.

Den som har fällt gråsäl under skyddsjakten ska meddela det till Naturvårdsverket.

Länsstyrelsens beslut om tillstånd av jakt på allmänt vattenPDF

Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt efter gråsälPDF

Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt