Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samverkan och hållbarhet i fokus inför ny skogsstrategi

Nu är arbetet med att ta fram en regional skogsstrategi igång. En rad regionala aktörer diskuterar hur vi i Stockholms län kan skapa ett mer hållbart skogsbruk – som ger både klimatnytta, jobb och tillväxt.

Måndagen den 13 maj samlades regionala aktörer med koppling till skogen på Länsstyrelsen i Stockholm för att gemensamt diskutera det nationella skogsprogrammets vision och mål och hur vi kan jobba regionalt för att nå dit.

Det handlar bland annat om ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta, om att skogen ska kunna bidra till jobb och tillväxt och om en ökad kunskap om hur skogen kan bevaras och brukas hållbart.

– Den samverkan som nu är sjösatt är starten på en gemensam resa. Vi börjar med att skapa en gemensam bild av läget i vårt län och att identifiera vilka frågor som är centrala att arbeta vidare med för oss, säger Anna Hedberg, enhetschef på Länsstyrelsens enhet för landsbygdsutveckling och styrgruppens ordförande.

Länsstyrelsen, som leder arbetet, har fått medel från Skogsstyrelsen för den regionala skogsstrategin under 2019. Styrgruppen för projektet består av representanter för LRF Mälardalen, Naturskyddsföreningen Stockholms län, Mellanskog, Friluftsfrämjandet, Holmen Skog, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen.

– Jag hoppas att det här arbetet ska leda till en bättre samsyn av skogens potential. Jag fick ett bra intryck på första mötet och alla har en vilja att arbeta framåt, säger Beatrice Sundberg, styrelseordförande för Naturskyddsföreningen i Stockholms län.

– Vi är glada att det här arbetet har kommit igång och vi hoppas att det ska leda till ökad produktion och bibehållna värden i skogen, säger Per Pettersson, ordförande i LRF Mälardalen och får medhåll av Stefan Lindskog, ordförande för Mellanskogs skogsbruksområde norra Stockholm.

Kontakt