Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

34 100 fler sysselsatta under det senaste året

Sysselsättning i storstadsregionerna, procent. Källa: SCB/AKU.

De ekonomiska indikatorerna ger en blandad bild över den svenska konjunkturen. I Stockholm har arbetsmarknaden utvecklats starkt samtidigt som företagskonkurserna ökar, nybilsregistreringen faller och antalet personer berörda av varsel ökar. Det visar den senaste utgåvan av ”Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi” som Länsstyrelsen publicerar i dag.

På ett år års sikt har antalet sysselsatta i Stockholms län ökat med 34 100 personer. Det är återigen en kraftig ökning och ligger över det historiska genomsnittet.

– Det är framförallt en gynnsam utveckling bland inrikes födda kvinnor som bidragit till sysselsättningsökningen, säger analyschef Per Bark.

Under det senaste decenniet har antalet sysselsatta därmed ökat med 230 000 personer. Det motsvarar ungefär antalet sysselsatta i Östergötland.

73 900 länsinvånare är arbetslösa. Det motsvarar en arbetslöshet på 5,5 procent. Därmed fortsätter arbetslösheten att minska trendmässigt. Länet har också en lägre arbetslöshet än övriga riket där arbetslösheten uppgick till 7,2 procent. Det finns ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och män.

Efter en längre period av högkonjunktur pekar de flesta prognoserna på att tillväxten och ekonomin nu bromsar in. De kommande åren förväntas därför sysselsättningsökningen var mer dämpad jämfört med de senaste årens kraftiga ökning.

Rapporten visar bland annat att:

  • Antalet sysselsatta har ökat med 34 100 personer under det senaste året.
  • Sysselsättningen uppgår till 72,8 procent. Det kan jämföras med 71,8 procent föregående år.
  • Få regioner i EU når upp till länets sysselsättningsgrad.
  • Antalet arbetslösa räknas till 73 900 personer i Stockholms län, eller 5,5 procent.
  • Antalet personer som varslats om uppsägning ökade under det första kvartalet.
  • Det outnyttjade arbetskraftsutbudet fortsätter att minska trendmässigt.
  • Ekerö och Vallentuna har lägst arbetslöshet bland länets kommuner.
  • Under det första kvartalet ökade antalet företagskonkurser till 6 600. Parallellt ökade nyföretagandet med nio procent till 12 400 nya företag.

Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi, maj 2019PDF

Läs fler nyheter från Länsstyrelsen

Kontakt