Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stockholms län har full fart framåt

Årstaviken

Foto: Mostphotos

Stockholm – full fart framåt är en årlig rapport från Länsstyrelsen om tillståndet i huvudstadsregionen. Rapporten ger en överblick av läget i länet avseende ett antal centrala områden som befolkning, bostäder, sysselsättning, integration och det civila försvaret.

Årets tema är Stockholm på liv och död. I Stockholms län föds och dör flest personer i landet. Flera av dagens och framtidens utmaningar handlar om att få allt i länet att räcka till parallellt med att kultur- och naturmiljöer bevaras, används och utvecklas. En genomgång av dessa utmaningar finns i rapporten som Länsstyrelsen idag överlämnar till regeringen.

Temat genomsyrar flera av rapportens avsnitt. Till exempel beskriver ekavsnittet ekarnas historiska betydelse i länet, deras roll för ett levande kulturlandskap och länets biologiska mångfald. Ett annat kapitel lyfter hur länsbornas begravningstraditioner förändras och att även döden behöver utrymme.

Expansion

Länets tillstånd och utmaningar kan sammanfattas i ett ord, expansion. År 2040 kommer befolkningen vara närmare 3 miljoner. Under 2016–2018 ökade befolkningen med 113 000 invånare vilket motsvarar Huddinge kommun. En stor befolkning konsumerar mycket livsmedel med konsekvenser för såväl övergödning som avloppssystem. I länet växer gapet mellan produktion och konsumtion.

Stockholm är attraktivt

Länet har en av EU:s starkaste arbetsmarknader och har svarat för nära 40 procent av den nationella tillväxten under det senaste decenniet. Idag hör kompetensförsörjningen till regionens största tillväxthinder. Om företagen inte hittar rätt kompetens kommer verksamheter att lokaliseras till andra platser. Detta leder till att skatteinkomster, arbetstillfällen och förädlingsvärden går både länet och landet förbi.

Utmaningar

Den höga befolkningsökningen som inleddes 2006 har förstärkt redan befintliga kapacitetsbrister avseende bland annat transporter, infrastruktur och bostäder. Mark- och intressekonflikter skärps kontinuerligt när efterfrågan på bostäder, bredband, transporter, arbete och generellt goda och trygga levnadsförhållanden ökar.

– För att möta dessa och andra utmaningar krävs kontinuerliga insatser, samverkan mellan regionens aktörer och inte minst att regeringen för en tydlig politik för huvudstadsregionen, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

Publikation Stockholm 2019 – full fart framåt. Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt