Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rovdjursinventeringen avslutad – varg i söder och lodjur i norr 

Rovdjurshandläggare, Mikael Fransson, besiktningshund

Rovdjurshandläggare Mikael Fransson och Länsstyrelsens besiktningshund Tezla på tur i sydvästra delen av Stockholms län under säsongens sista inventeringsvecka. Foto: Emelie Nyman

Säsongens inventering av rovdjur är avslutad. Resultatet visar att det finns ett vargrevir i sydvästra delen av länet och att det lever ett par familjegrupper av lodjur i länets norra del.

Det har varit få dagar med bra spårförhållanden i Stockholms län den här inventeringsperioden (1 oktober – 28 februari för lodjur och 1 oktober – 31 mars för varg). Visserligen har det varit en vinter med snö, vilket underlättar spårning, men väderförhållanden har gjort att spåren har snöat igen eller blåst bort.

Vargrevir i Sjunda

Under inventeringsperioden har det dock konstaterats att det finns ett revirmarkerande vargpar i Sjunda. Tiken är född 2017 och avkomma till en tidigare revirhävdande tik i Sjunda och hanen föddes i Värmland samma år och övertog reviret i Sjunda efter en strid med en annan hane i februari 2018.

– Vi har konstaterat att tiken har löpt under brunsten och antar därför att det sker en föryngring under våren. I sommar kommer vi att ha kameror uppsatta för att försöka bekräfta den eventuella föryngringen, säger Mikael Fransson, rovdjurshandläggare.

En ensam varg kvalitetssäkrades i Sollentuna och Järfälla i mitten av december 2018. Men den vargen inkluderas inte i inventeringen eftersom den inte har blivit kvar i länet utan var på genomvandring.

Lodjur i länets norra del

Fyra familjegrupper (honor med ungar) av lodjur har kvalitetssäkrats i länet. Två familjegrupper har konstaterats genom spårning i Sigtuna kommun respektive Norrtälje kommun. Den tredje gruppen har påträffats via en viltkamera i Norrtälje medan den fjärde konstaterats via en död unge i Österåkers kommun.

Det preliminära inventeringsresultatet av lodjur landar på 2,5 familjegrupper. Gruppen i Sigtuna delas med Uppsala län, därav en halv familjegrupp, och de två familjegrupperna i Norrtälje grupperas till en i enlighet med inventeringsföreskrifternas avståndskriterier.

Även ensamma lodjur har spårats i Södertälje och Norrtälje. I några fall har spåren varit för gamla eller spårförhållandena för dåliga för att kunna säkerställa om det rör sig om flera djur.

– Två och en halv familjegrupper av lodjur tror vi är i underkant. Inte minst eftersom förra säsongens inventering visade på sex familjegrupper. Men svåra spårförhållanden har försvårat inventeringsarbetet även i länets norra delar. Inte minst på grund av stormen Alfrida som har gjort det svårare att ta sig fram, säger Mikael Fransson.

För att hjälpa till med inventeringen kan privatpersoner skicka in bilder från sina åtelkameror (viltkameror). Länsstyrelsen har dock inte fått in så många bilder den här säsongen.

– Vi tror att många fångar lodjur på sina kameror och hoppas på att få ta del av fler bilder framöver. Det är viktigt att man skickar in bilderna till Länsstyrelsen eftersom det hjälper oss i vårt arbete med inventering och förvaltning, säger Mikael Fransson.

Förvaltning och inventering

Länsstyrelserna ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren lodjur, varg, björn, järv, och kungsörn i respektive län. Djurens utbredning i länet följs regelbundet upp med en inventering, som ligger till grund för den fortsatta förvaltningen av arterna.

Resultatet av Länsstyrelsens rovdjursinventering är preliminärt och fastställs av Naturvårdsverket i juni.

Länsstyrelsens arbete med rovdjur.

Mer om rovdjursinventeringen och hur du kan hjälpa till.

Kontakt