Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om nytt naturreservat Kasberget i Norrtälje kommun

Länsstyrelsen fattade den 25 april beslut om bildande av Kasbergets naturreservat på Rådmansö utanför Norrtälje.

Reservatet är 25 hektar stort och innehåller en rad olika skogstyper. De mest värdefulla miljöerna kännetecknas av stora gamla ädellövträd som ekar och lindar, samt av rikligt med hassellundar.
Till beslutsdokument och skötselplan Pdf, 1.8 MB..

Kontakt