Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatsmarta satsningar ska få Stockholmsregionen att stanna kvar i fordonsindustrins framkant

Buss, Scania

Foto: Scania

Klimatförändringar och nya tekniska lösningar har snabbt förvandlat hur vi ser på framtidens mobilitet. Fordonsindustrin måste ställs om, liksom att det finns behov av nya satsningar på forskning och teknisk utveckling. I en ny rapport från Länsstyrelsen presenteras fordonsindustrins utmaningar och vad som krävs för att Mälardalen ska fortsätta vara ledande i utvecklingen av hållbara transportlösningar.

Fordonsindustrin är Sveriges största exportbransch. Stockholms län och östra Mellansverige, den så kallade Fordonsdalen, utgör ett globalt centrum för utveckling och tillverkning av tunga fordon – mer än 17 procent av världsproduktionen av drivlinor sker här.

– Fordonsindustrins betydelse har på sätt och vis blivit gömd och glömd i Stockholmsregionen. Sett till antalet anställda är det Sveriges näststörsta industrilän, men har landets klart högsta exportvärde på drygt 180 miljarder kronor. Dessutom är dess betydelse för tjänstesektorn är enorm, säger Johan Genneby, utvecklingsledare på Länsstyrelsen.

Att anpassa sig till de nya förutsättningar är avgörande för Sveriges fordonsindustris globala position och framtid, men också för många tusentals arbetstillfällen. Satsningar inom forskning och utveckling samt samverkan mellan industri, akademi och offentlig sektor är av stor vikt för att stimulera en smart, resurseffektiv industriell utveckling med ledande produkter och tjänster.

Testplats för elfordon och hållbar produktion

Ett sådant initiativ är Swedish Electric Transport Laboratory (SEEL) i Nykvarn, där aktörer i Fordonsdalen får tillgång till faciliteter för att utveckla och testa elektrifierade fordon. Bakom SEEL står det statliga forskningsinstitutet Research Institutes of Sweden (RISE) i samverkan med industriparterna CEVT, Scania, Volvo Cars och Volvokoncernen med en total investering på cirka 200 miljoner kronor.

– Fordonsindustrin är väldigt viktig för östra Mellansverige och satsningen på SEEL stärker konkurrenskraften och möjligheterna till forskning och industriell utveckling. Det ökar potentialen för att den svenska fordonsindustrin kan fortsätta gå i första ledet och att södra Stockholm blir ett globalt centrum för elektrifiering och utveckling av tunga fordon, säger Johan Genneby.

Dessutom har Länsstyrelsen Stockholm tillsammans med privata och offentliga aktörer i länet verkat för en miljödriven och hållbar näringslivsutveckling. Exempel på detta är Länsstyrelsens tidigare stöd i utvecklingen av ett Miljömotorcentrum Stockholm Syd, insatser för etablering och utveckling av Södertälje Science Park med fokus på hållbar produktion samt partnerskap med regionerna i östra Mellansverige inom projektet EMS Industrial Modernisation. Dessa utgör alla viktiga beståndsdelar i arbetet att stimulera en regional tillväxt med kapacitet att möta utmaningarna inom klimat- och miljöområdet.

– När transporter står för över 80 procent för koldioxidutsläppen i Stockholms län är en satsning på ett Miljömotorcentrum inte bara centralt för svensk industriell utveckling och konkurrenskraft, utan ett viktigt bidrag till att bekämpa klimatförändringarna och hållbar utveckling globalt, säger Johan Genneby.

Rapporten ”Fordonsdalen och framtidens mobilitet – Fordonsindustrins betydelse i Östra Mellansverige” finns att läsa här. Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt