Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny handbok ska minska arbetsmarknadens diskriminering utifrån hudfärg

Kitimbwa Sabuni, utbildningsledare i projektet Vidga normen, är handbokens författare. Foto: Ulrika Djerw

Sveriges arbetsmarknad är i dag en av de mest etniskt segregerade i Europa. Arbetsgivare med fler än 25 anställda ska enligt lagen arbeta aktivt mot begränsande normer, men ofta saknas både kunskap och verktyg. För arbetsgivare och organisationer lanseras nu handboken: ”Vit, svart eller brun – handbok om aktiva åtgärder kopplat till hudfärg”.

I dag lanserar Länsstyrelsen handboken ”Vit, svart eller brun – handbok om aktiva åtgärder kopplat till hudfärg” som är särskilt anpassad för svenska juridiska och kulturella förhållanden. Den ska ge kunskap och verktyg för att implementera aktiva åtgärder utifrån hudfärg på arbetsplatser. Handboken har utvecklats inom projekt Vidga normen och testas nu inom ett tiotal offentliga och privata organisationer som ingår i projektet.

– Det är sannolikt den första handboken i sitt slag i Sverige. Den vänder sig särskilt till organisationer och företag som är beredda att arbeta aktivt mot diskriminering kopplat till hudfärg, och därmed leva upp till diskriminireringslagen. Men boken kan också läsas av alla som är nyfikna och vill lära sig mer, säger Kitimbwa Sabuni.

I Stockholms län tillhör 30 procent av invånarna synliga minoriteter med avseende på hudfärg. Det betyder att de genom sin hudfärg bryter mot normen för hur en ”svensk” förväntas se ut.

Förra året publicerade Länsstyrelsen studien "Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden" där afrosvenskar jämfördes med övriga svenskar på arbetsmarknaden. Studien visade att svenskar födda i subsahariska Afrika eller med minst en förälder född i subsahariska Afrika behöver ha en forskarutbildning för att komma upp till samma genomsnittliga disponibla inkomst som en person född i Sverige med treårig eftergymnasial utbildning.

Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare med över 25 anställda ha en plan för hur de ska arbeta aktivt mot diskriminering utifrån hudfärg, men läget på arbetsmarknaden visar att mycket arbete återstår när det gäller synliga minoriteter.

– Hudfärg är något som oroar svenskar. Helst vill vi inte benämna det alls. Därför har den typen av arbete mot diskriminering hittills varit ovanlig, säger Kitimbwa Sabuni, utbildningsledare i Länsstyrelsens projekt Vidga Normen.

Projektet Vidga normens syfte är att främja en jämlik regional tillväxt i Stockholmsregionen genom att synliggöra och motverka de skillnader som finns på arbetsmarknaden mellan vita svenskar och svenskar som tillhör synliga minoriteter. Vidga normen finansieras av Europeiska Socialfonden.

Kontakt