Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om miljöfarlig verksamhet, Gotlands Åkericentral AB, Gotlands kommun

Gotlands Åkericentral AB har ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet.

Du kan lämna synpunkter i ärendet fram tills miljöprövningsdelegationen har beslutat i ärendet. Ange diarienummer 43978-2018.

Här kan du följa vad som händer i ärendet.länk till annan webbplats

Beslutet kommer att publiceras under sidan för kungörelser. Miljöprövningsdelegationens beslut får överklagas. Hur du överklagar kommer att framgå av beslutet.

Kontakt